Det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske arbejde i Dagplejen

 

I Dagplejen støttes dit barn i troen på og glæden ved sig selv, samt i dets lyst til at udforske verden.

Grundlaget for arbejdet med børnene er den Pædagogiske handleplan, som bliver udarbejdet af medarbejdere i Dagplejen. Forældrebestyrelsen bliver også inddraget i arbejdet med udviklingsplanen og godkender den.

Du kan læse mere om vores arbejde med lærerplanstemaerne som vi arbejde ud fra i bilagene.