Legestue

Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe.

Formålet
I legestuen bliver børnene styrket i at være en del af en større fællesskab og bliver vandt til at være sammen med ”mange” børn og voksne. Derudover får børnene får mulighed for at opbygge nye legerelationer. De lærer de andre børn og dagplejere fra gruppen godt at kende, så når de skal gæstepleje, kender de dagplejerne fra gruppen.

En gang om ugen mødes dagplejerne i legestue. Det kan enten være om formiddagen eller hele dagen. Legestuen foregår i den dagplejegruppe hvor dagplejeren er tilknyttet.

Halvdagslegestue

 Her møder barnet hos dagplejeren, der går med alle børnene til legestuen. Her er de typisk fra kl. 09.00, til ved 12.00-tiden. Når der er spist frokost, går alle hver til sit, så børnene kan komme hjem i dagplejehjemmet og sove.

Heldagslegestue
Her afleveres og hentes børnene i legestue.

Som forælder er du velkommen til at besøge legestuen efter aftale med din dagplejer.

Dagplejerne tilrettelægger selv, hvilke aktiviteter der skal foregå i legestuen, ud fra de pædagogiske- og politiske mål.
Planer/årshjul hænger i legestuerne, så I som forældre kan se, hvilke aktiviteter, der er planlagt den kommende tid i legestuen.

Du kan læse mere om de enkelte legestuegrupper på undersiderne.