Dagplejen
 

En typisk dag i Dagplejen

Dagplejeren tilrettelægger hverdagen sådan, at hun kan tilgodese børnenes behov for leg og beskæftigelse, både ude og inde. Hvert enkelt dagplejehjem har sin rytme, sine egne kvaliteter og mulighed for at tage individuelle hensyn, afhængig af hvilke børn, der er indskrevet i hjemmet. 

En hverdag vil typisk starte med en rolig modtagelse af barnet. Der vinkes farvel til mor og far. Nogle børn har måske ikke spist morgenmad endnu, og tilbydes derfor dét i dagplejehjemmet.

De mindste skal måske have en lille morgenlur, og imens leger de større børn. Alle børn tilbydes lidt frugt og brød samt noget at drikke til formiddagsmad.

Ca. imellem kl. 09.00 og 11.00 foregår formiddagsaktiviteterne.
I Dagplejen arbejder vi efter de pædagogiske læreplaner, ud fra et årshjul, hvor dagplejeren tilrettelægger aktiviteter i dagplejehjemmet i forhold til periodens tema. I hele 2017 er temaet "Krop og Bevægelse og Kropslig Dannelse". Typiske aktiviteter kan her være styrkelse af motorikken ved f.eks. en tur i skoven og gå på ujævnt terræn, øve på balancebom eller arbejde med barnets selvhjulpenhed. Dagplejerne har hele tiden for øje, hvilke læringsmiljøer, der er hensigtsmæssige for det enkelte barn, og bliver i marts 2017 undervist i Krop og Dannelse på et kompetencedøgn. Sideløbende hermed er den dialogiske læsning  fortsat et gennemgående tema i hverdagen. 
 
Andre aktiviteter kan være en tur i nærmiljøet, gå på besøg hos en anden dagplejer eller leg i haven eller i dagplejehjemmet.  

Ved frokosttid skal der vaskes hænder, inden dagens højdepunkt – frokosten. Oprydning efter frokost. En ren ble inden sovetid, og derefter puttes alle til en god middagslur i barnevognene.

Efter luren tilbydes børnene igen frugt, brød og noget at drikke, og derefter er der typisk leg inde eller ude, til mor eller far kommer og henter igen.