Det pædagogiske arbejde

Dagplejens pædagogiske læreplan

 

Den pædagogiske rammeplan for Hillerød Kommunes dagtilbud, er i 2020 udarbejdet i en overordnet udgave.

Hver enkelt leder har i supplement udarbejdet en rammeplan, som viser hvordan der bliver arbejdet med at implementere og levendegøre den nye styrkede pædagogiske læreplan, som skal foreligge i sin endelig form 1. juli 2020.

Her finder du den overordnede pædagogiske rammeplan for Hillerød Kommune.

Bilag
Her kan du læse vores læreplan version januar 2020 - vi arbejder videre med den frem mod 1. juli 2020, og her vil du så kunne læse den endelig udgave.