Brug af seler.

På grund af sikkerhedsmæssige hensyn, i tråd med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, er det i Hillerød Kommune besluttet at børn over 2 år ikke må blive fastspændt i sele. 

I vejledning til Lov om dagtilbud står der at ”det anbefales, at anvendelse af barneseler (soveseler) i dagtilbud i videst muligt omfang undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvist findes nødvendig, bør der alene benyttes seler godkendt af Dansk Varefakta. Der henvises til Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat ”Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn”, som findes elektronisk. Her fremgår det, at uanset korrekt montering og overholdelse af diverse standarder kan ingen sele anses som fuldstændigt sikker for barnet.